بنزیدامین هیدروکلراید (نحوه مصرف,خطرات و عوارض)

 بنزیلاژین, درمان آفت دهان, مصرف بنزیدامین, بنزیدامین, اشکال دارویی بنزیدامین, شرایط نگهداری بنزیدامین,عوارض بنزیدامین, نکات قابل توصیه در مورد بنزیدامین هیدروکلراید, زمان مصرف بنزیدامین,تسکین التهاب با بنزیدامین, حفظ دهان و لثه با بنزیدامین     نام علمی دارو [بنزیدامین هیدروکلراید-Benzydamine Hydrochloride]   گروه دارویی [داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها]     کاربرد دارو …

بنزیدامین هیدروکلراید (نحوه مصرف,خطرات و عوارض) ادامه »