عوارض و عوامل بالا رفتن هورمون تستوسترون

عوامل و عوارض بالا بودن هورمون تستوسترون در مردان و زنان

سطوح عادی تستوسترون برای مردان در دامنه 300 تا 1,200 نانوگرم در هر دسی لیتر است، در شرایطی که این دامنه برای زنان حدود 30 تا 95 نانوگرم در دسی لیتر است. زمانی که سطوح تستوسترون از این دامنه بیشتر می شود به معنای تولید بیش از حد این هورمون است. انواع منابع تولید هورمون …

عوامل و عوارض بالا بودن هورمون تستوسترون در مردان و زنان ادامه »