درمان تیروئید بارداری

تیروئید بارداری (عوامل ایجاد،خطرات و عوارض برای مادر و جنین)

تیروئید بارداری یکی از مشکلاتی است که درمان و کنترل آن برای بارداران لازم است.بیماری های تیروئید در بانوان جوان شایع است، لذا در دوران بارداری با آن زیاد برخورد می کنیم. همچنین ارتباط نزدیکی بین عملکرد تیروئید مادر و نوزاد وجود داشته و داروهای مورد استفاده در بیماری های تیروئید روی نوزاد نیز اثر …

تیروئید بارداری (عوامل ایجاد،خطرات و عوارض برای مادر و جنین) ادامه »