روش مصرف مکمل ال لیزین

ال لیزین (روش مصرف اسن اسید آمینه،فواید و عوارض جانبی)

ال ـ لیزین و یا لیزین،اسید آمینه‌ی ضروری است بدین معنا که نمی‌تواند در بدن سنتز یا تولید شود و از اینرو بایستی از طریق مواد غذایی و یا مکمل تأمین شود. تنها گیاهان و باکتریها از توانایی سنتز این اسید آمینه حیاتی از اسید آسپارتیک برخوردارند. لیزین جزء متشکله مهمی از پروتئینها بوده و …

ال لیزین (روش مصرف اسن اسید آمینه،فواید و عوارض جانبی) ادامه »