عوارض جانبی قرص مارولون

مارولون (فوایدو اثرات،عوارض جانبی،روش مصرف و دوز دارو،)

قرص مارولون با مهار هورمونهاي گونـادوتروپين ( lh , fsh ) ، از تخمك گذاري جلوگيري مي نمايد. علاوه بر آن چسبندگي گــردن رحـم نيز افــزايش يافته كه اين مسئله بــاعث جلوگـيري از ورود اسپرم مي گردد . گروه محصولات: محصولات انساني مکانيسم اثر و فارماکوتيک قرص مارولون اتنيل استراديول به سرعت ار دستگاه گــوارش …

مارولون (فوایدو اثرات،عوارض جانبی،روش مصرف و دوز دارو،) ادامه »