آزمایش والپروات سدیم

والپروات سدیم یا والپروئیک اسید (به انگلیسی: Valproic acid) رده درمانی: داروهای ضد صرع اشکال دارویی: اشکال دارویی: Injection: 100 mg/ml, 3ml, 100 mg/ml, 5ml, 100 mg/ml, 10ml Injection, Powder: 400 mg Capsule, Extended Release: 300 mg Syrup: 200 mg/5ml, 300 mg/5ml Tablet, Extended Release: 500 mg(Sodium Valproate 333mg+ Valproic Acid 145mg) Tablet, Delayed Release: …

آزمایش والپروات سدیم ادامه »