خودارضایی,ترک و درمان,خودارضایی در مردان و زنان

خودارضایی و راهکارهای ترک خودارضایی،عوارض و خطرات خودارضایی در مردان و زنان(استمناء)،جلوگیری از خودارضایی ارضا شدن به صورت غیر عادی بواسطه تحریک مجازی توسط عکس فیلم و یا شخصیت و انجام سکس خیالی در ذهن را خود ارضایی می نامند . یکی از بارز ترین مشکلات جوانان به خصوص در ایران به علنت نیاز میل …

خودارضایی,ترک و درمان,خودارضایی در مردان و زنان ادامه »