داراپریم،مواردمصرف ، دوز مصرفی داراپریم

داروی بیماران مبتلا به ایدز،بیماران مبتلا به توکسوپلاسموز،مبتلایان به مالاریا،موارد مصرف دارارپریم( پریمتامین ),داروی پریمتامین,پریمتامین,قرص پریمتامین پیریمتامین (به انگلیسی: Pyrimethamine) نام تجاری : داراپریم موارد مصرف : ایـن دارو همـراه بـا سولفادوکـسین و کینین در درمان مالاریـای مقـاوم بـه کلـروکین مـصرف مـیشـود. ایـن دارو همـراه بـا سـولفونامیدهـا در درمـان توکسوپلاسموز نیز مصرف میشود.ا توجه به …

داراپریم،مواردمصرف ، دوز مصرفی داراپریم ادامه »