عوارض و خطرات تیوتیكسین

تیوتیكسین (کاربرد دارویی،دوز قابل مصرف،خطرات و عوارض)

تیوتیكسین برای كنترل اسكیزوفرنی و سایر موارد جنون به كار می رود. در ابتدا 5 میلی گرم دو بار در روز،در صورت نیاز و بر اساس تحمل بیمار حداكثر mg/day 60 مصرف می شود. بیماران سالخورده به مقادیر كمتری از تیوتیكسین نیاز دارند و افزایش مقدار مصرف در آنها باید تدریجی باشد. اسم تجاري: ناوان …

تیوتیكسین (کاربرد دارویی،دوز قابل مصرف،خطرات و عوارض) ادامه »