دیازوکساید (روش مصرف،عوارض و خطرات)

دیازوکساید,موارد مصرف دیازوکساید,مکانیسم اثر دیازوکساید,مصرف دیازوکساید در دوران بارداری,اشکال دارویی دیازوکساید,دوز مصرفی دیازوکساید,موارد منع مصرف دیازوکساید,عوارض دیازوکساید,مصرف دیازوکساید در کودکان,مصرف دیازوکساید در بزرگسالان,قیمت دیازوکساید,دیازوکساید۱۰۰,دیازوکساید ۵۰     نام علمی دارو (ژنریک): Diazoxide-Oral گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی شکل دارویی: کپسول, قطره , تزریقی مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت …

دیازوکساید (روش مصرف،عوارض و خطرات) ادامه »