عوارض جانبی آمپول سوماتروپین

سوماتروپین (فواید و دوز مصرفی قابل تزریق،خطرات و عوارض جانبی)

هورمون رشد که سوماتروپین نیز نامیده می شود. یک هورمون رشد انسانی است و برای استعمال موارد پزشکی خاص درست شده است . سوماتروپین امروزه دارویی گران در لیست موارد مصرفی ورزشکاران می باشد، بنابراین بهتر است که با دقت بیشتر و مخصوصی مورد استعمال قرار گیرد ، البته وقتی که این مورد را از …

سوماتروپین (فواید و دوز مصرفی قابل تزریق،خطرات و عوارض جانبی) ادامه »