عمل جراحی لوزه سوم

لوزه سوم یا آدنوئید (عمل جراحی،عوارض و خطرات)

آدنوئید که در اصطلاح عامیانه لوزه سوم نامیده می شود، قسمتی از حلقه لنفاوی حلق است که به صورت توده ای از بافت لنفاوی در عقب سوراخ ها بینی و بالای فضای حلق قرار گرفته و مانند لوزه ها نقش دفاعی بر عهده دارد. در بدو تولد اندازه آن نزد نوزادان متفاوت است و با …

لوزه سوم یا آدنوئید (عمل جراحی،عوارض و خطرات) ادامه »