اسپیرونولاکتون (موارد مصرف،دوز دارو،خطرات و عوارض)

اسپیرونولاکتون و جوش صورت,اسپیرونولاکتون و ریزش مو,اسپیرونولاکتون و چاقی,عوارض قرص اسپیرونولاکتون در زنان,ایا قرص اسپیرونولاکتون باعث چاقی میشود,اسپیرونولاکتون چیست,قرص اسپیرونولاکتون و بارداری,موارد مصرف اسپیرونولاکتون این دارو به عنوان داروی کمکی در کنترل حالات خیزدار (مانند نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک و اغلب با زیادی ثانویه آلدوسترون همراه است) و خیز بدون علت مشخص …

اسپیرونولاکتون (موارد مصرف،دوز دارو،خطرات و عوارض) ادامه »