عوارض جانبی سیپروترون استات

سیپروترون استات (روش مصرف دارویی،فواید و اثرات،عوارض جانبی)

سیپروترون استات براي كنترل تمايلات جنسي بيش از حد مردان و درمان تسكيني سرطان پروستات مصرف مي شود.اين دارو با انسداد گيرنده هاي آندروژني به عنوان يك ضدآندروژن كه داراي فعاليت ضدپروژستيني نيز مي باشد، عمل مي نمايد. موارد و مقدار مصرف سیپروترون استات الف) كنترل ميل جنسي بيش از حد و انحراف جنسي در …

سیپروترون استات (روش مصرف دارویی،فواید و اثرات،عوارض جانبی) ادامه »