عوارض مصرف قطره آهن لیپوزوفر

قطره آهن لیپوزوفر (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی)

لیپوزوفر یک قطره مکمل آهن است که در آن یون آهن در داخل لایه فسفولیپید و استرهای سوکروز اسیدهای چرب قرار گرفته است و لیپوزوم های حاوی آهن به صورت دست نخورده از روده جذب می شوند. فقر آهن در نوزادان و کودکان تا سن 3 سال در کشورهای در حال توسعه شیوع فراوانی دارد. …

قطره آهن لیپوزوفر (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی) ادامه »