دولوکستین (روش مصرف،خطرات و عوارض)

عوارض قطع دولوکستین,دولوکستین خارجی,دولوکستین ایرانی,دولوکستین عبیدی,قیمت داروی دولوکستین,دولوکستین 20 میلی گرم,کپسول سیمبالتین,سیمبالتا نام علمی دارو (ژنریک): Duloxetine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی دارو پخش – کارخانه داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی راموفارمین داروسازی لقمان داروسازی امین داروسازی …

دولوکستین (روش مصرف،خطرات و عوارض) ادامه »