عوارض و نحوه مصرف فنوباربیتال

فنوباربیتال (نحوه مصرف،خطرات و عوارض در باردرای،فواید و دوز دارویی)

فنوباربیتال درمان انواع مختلف صرع به خصوص در کودکان استفاده می‌شود. فنوباربیتال در درمان بی‌خوابی و اضطراب نیز مصرف می‌شود.فنوباربیتال با اثر بر نورونها تحریک پذیری آنها را کاهش می‌دهد. باربیتوراتها با اتصال به گیرنده GABAA و افزایش فعالیت گابا بر گیرنده‌ها همانند بنزودیازپینها موجب تسهیل ورود یون کلر می‌شوند. باربیتوراتها بر گیرنده AMPA نیز …

فنوباربیتال (نحوه مصرف،خطرات و عوارض در باردرای،فواید و دوز دارویی) ادامه »