عوارض مصرف ماپروتیلین

ماپروتیلین و درمان افسردگی (روش مصرف،خطرات و عوارض،فواید)

ماپروتیلین برای بهبود بیماری افسردگی به خصوص وقتی تسکین لازم باشد، تجویز می‌شود.این دارو برداشت مجدد سروتونین و نوراپی نفرین به داخل پایانه عصبی را مهار می‌کند.در نتیجه باعث تحرک گیرنده‌های می‌شود. طبقه بندي فارماكولوژيك: ضدافسردگي چهار حلقه‌اي طبقه بندي درماني: ضدافسردگي طبقه بندي مصرف در حاملگي: اشكال دارويي: S.C.Tab: 25,75 mg فارماکوکینتیک ماپروتیلین ماپروتیلین …

ماپروتیلین و درمان افسردگی (روش مصرف،خطرات و عوارض،فواید) ادامه »