ریسپریدون (فواید و عوارض،روش مصرف)

عوارض قطع ریسپریدون,قرص ریسپریدون ۱ میلی گرم چیست,عوارض قطع ناگهانی ریسپریدون,روش قطع قرص ریسپریدون,قرص ریسپریدون ۱ میلی گرم برای کودکان,ریسپریدون خارجی نام تجاری: ریسپریدال طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتقات بنزایزوکسازول طبقه بندی درمانی: ضد سایکوز طبقه بندی مصرف در بارداری: ردهC اشکال دارویی: Tablet:1,2,4 mg موارد مصرف ریسپریدون یک داروی ضد سایکوز (روان پریشی) می باشد. …

ریسپریدون (فواید و عوارض،روش مصرف) ادامه »