درمان عوارض مسافرت هوایی با هواپیما

درمان و پیشگیری از عوارض مسافرت های هوایی چگونه از عوارض پرواز مانند تهوع، در ساق پا و تنگی نفس جلوگیری کنیم؟ بدن انسان مطابق با شرایط زمین طراحی شده است و دورشدن از سطح آن می تواند برای سلامت مخاطره آمیز باشد. البته این نگرانی با پیشرفت های امروزی برطرف شده و مسافران هوایی …

درمان عوارض مسافرت هوایی با هواپیما ادامه »