نحوه مصرف داروی متی مازول

متی مازول (روش مصرف،خطرات و عوارض و دوز دارویی)

متی مازول یکی از داروهایی است که برای درمان پرکاری تیروئید مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه می توانید اطلاعات دارویی این قرص و عوارض جانبی آن را مشاهده کنید. مکانیسم اثر متی مازول اين دارو از طريق ممانعت از اتصال يد به تيروزين و جفت شدن يدوتيروزين ها باعث مهار ساخت هورمون …

متی مازول (روش مصرف،خطرات و عوارض و دوز دارویی) ادامه »