خطر مصرف مواد مخدر در دوران بارداری

مصرف تریاک در دوران بارداری،متادون و بارداری،مصرف شیشه در دوران بارداری،ترک تریاک در بارداری،تاثیر مصرف تریاک بر جنین،عوارض مصرف متادون در بارداری، اعتیاد در حاملگی تاثیر اعتیاد پدر بر جنین مواد مخدر را می توان از مواد طبیعی یا از طریق فرایند های شیمیایی بدست آورد. مواد مخدر حالات روحی و جسمی فرد را تغییر …

خطر مصرف مواد مخدر در دوران بارداری ادامه »