موارد مصرف و تزریق وراپاميل

وراپاميل (عوارض و خطرات،مزایای مصرف،دوز دارویی قابل استفاده)

وراپاميل براي كنترل آنژين كلاسيك(پايدار مزمن) كنترل آنژين وازواسپاستیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهاي مسدودكننده گيرنده بيتا آدرنرژيك يانتيرات‌ها نيستند، يا علائم بيماري آنها بااين داروها از بين نمي‌رود، مصرف مي شود. اشكال دارويي وراپاميل Verapamil Hcl Coated Tab: 40mg Inj: 5mg/2ml مواردمصرف وراپاميل آنژين مزمن پايدار، آنژين ناپايدار و …

وراپاميل (عوارض و خطرات،مزایای مصرف،دوز دارویی قابل استفاده) ادامه »