کرک و خطرات مصرف آن،ترک و پیشگیری از اعتیاد با کرک

احتمال مرگ معتادان به ماده مخدر مرگ آور کرک ، 14 برابر بیش از سایر معتادان به مخدرهای دیگر است. این ماده مرگ آور که جزو قویترین مواد مخدر موجود در جهان است ، به شکل قرصهایی آبنباتی شکل به کشور ما وارد شده است. با کشف کوکائین توسط اهالی بومی آمریکای جنوبی که برای …

کرک و خطرات مصرف آن،ترک و پیشگیری از اعتیاد با کرک ادامه »