خواص و فواید گلوتامین

گلوتامین (نحوه مصرف،فواید و خاصیت،خطرات و عوارض ال گلوتامین)

گلوتامین فراوانترین اسید آمینه موجود در عضلات اسکلتی میباشد، و یکی از اسیدهای آمینه ای است که خود بدن قادر به ساخت آن میباشد و به همین دلیل هم تا مدتی پیش از این، جزو آمینو اسیدهای غیر ضروری دسته بندی میشد. زمانی که نیاز بدن به این آمینو اسید در شرایط ویژه ای مانند …

گلوتامین (نحوه مصرف،فواید و خاصیت،خطرات و عوارض ال گلوتامین) ادامه »