عوارض و اثرات و مضرات بلادونا پی بی

عوارض و خطرات مصرف بلادونا پی بی,فواید مصرف بلادونا پی بی,دوز مصرفی بلادونا پی بی,موارد مصرف داروی بلادونا پی بی,مضرات بلادونا پی بی بلادونا پی بی     Belladonna PB اشكال دارويي     Tab,Elixir(15ml): Atropin sulfate l9.4mcg + Hyoscine HBr 6.5mcg + Hyoscyamine Sulfate 103.7mcg + Phenobarbital 16.2mg موارد و مقدار مصرف : زخم معده، دردهاي …

عوارض و اثرات و مضرات بلادونا پی بی ادامه »