عوارض و خطرات مصرف لاکتودین

لاکتودین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی،روز مصرفی)

لاکتودین که از نمونه فرانسوی گالاکتوژیل ، مشابه سازی شده است به عنوان کمک درمان در موارد کمبود ترشح شیر (در دوره شیردهی) استفاده میشود. علف شیر یا گالگا (که در لاتین به معنای شیرزا میباشد) ماده موثره اصلی این فرآورده شیرافزا است.مالت برای تقویت شیر و فسفات کلسیم هم برای جبران کمبود کلسیم در …

لاکتودین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی،روز مصرفی) ادامه »