عوارض و خطرات لیتیم

لیتیم (روش مصرف،عوارض و خطرات،کاربرد دارویی،استفاده در دوران باردرای)

ليتيم در درمان و پيشگيري بیماری دوقطبی، روان‌ پریشی مانيا،بيماري مانيك –دپرسيو، افسردگي عود كننده و رفتار تهاجمي استفاده مي‌شود.تجویز لیتیم باید تحت نظر پزشک مصرف گردد. طبقه بندی فارماکولوژیک کاتیون یک ظرفیتی طبقه بندی درمانی ضد مانیا، ضد سایکوز طبقه بندی مصرف در بارداری ردهD اشکال دارویی Tablet: 300 mg Tablet,Extended Release: 400 mg …

لیتیم (روش مصرف،عوارض و خطرات،کاربرد دارویی،استفاده در دوران باردرای) ادامه »