آیا گوش‌ ها را باید با گوش‌ پاک کن پاک کرد؟

آیا گوش‌ها را باید با گوش‌پاک‌کن پاک‌کرد؟ آیا این روش‌، راهکاری ایمن جهت پاکسازی جرم‌گوش است‌؟ انجمن گوش، حلق‌وبینی و جراحی سرو‌گردن‌ آمریکا طی بررسی که انجام‌داده، بهترین راهکارها برای پیشگیری و درمان جمع‌شدن جرم در گوش را به‌روز نموده‌است. ماده موم‌مانند گوش(Earwax) که بدان Cerumen نیز می‌گویند، ماده‌ای ا‌ست که به‌طور‌طبیعی در بدن تولید‌شده، …

آیا گوش‌ ها را باید با گوش‌ پاک کن پاک کرد؟ ادامه »