مراحل استرس (ایجاد،درمان)

ایجاد استرس مراحلی دارد که با شناخت این مراحل می توان از پیدایش استرس جلوگیری کرد. اعلام خبر تبديل به اعلام خطر در مغز تفسير توسط هيپوتالاموس اخطار الكترو شيميايي براي هيپوفيز ترشح هورمون از هيپوفيز براي غدد فوق كليوي فعاليت غدد آدرنال و ترشح كورتيكوئيد ارسال پيام براي تمام غدد بدن افزايش فعاليت طحال …

مراحل استرس (ایجاد،درمان) ادامه »