سندروم مرگ ناگهانی نوزادان

  عارضه SIDS* یا “سندروم (نشانگان) مرگ ناگهانی نوزادان” یکی از عوامل عمده مرگ و میر نوزادان پس از یک ماهگی است که هر سال یک کودک از هر 1000 کودک را گرفتار می‌کند. بیشتر مرگ و میرهای ناشی از SIDS در فاصله بین 2 تا 4 ماهگی اتفاق می‌افتند. نشانگان مرگ ناگهانی نوزادان، درمان …

سندروم مرگ ناگهانی نوزادان ادامه »