عوامل ایجاد كاهش شنوايي ( كري )

        كاهش شنوايي يا كري Hearing Loss or Deafness در حدود 4 درصد افراد زير45 سال دچار درجات متفاوتي از كاهش شنوايي هستند.(مرد و زن بطور يكسان) و با افزايش سن بيشتر مي شود. به طوري كه شيوع ان در افراد 65 سال به بالا به حدود30% و در افراد بالاي 75 …

عوامل ایجاد كاهش شنوايي ( كري ) ادامه »