اموزش تصویری استفاده از اسپری تنفسی

آموزش استفاده از اسپری تنفسی و بینی (راهنمای تصویری)

اسپری تنفسی دستگاهی است قابل حمل، حاوی یک داروی خاص، که فرد بیمار می تواند داروی خروجی از آن را با بازدم وارد مجاری تنفسی خود نماید. یکی از مزایای استفاده از اسپری ها آن است که دارو به طور عمده به مجاری تنفسی و ریه ها وارد شده و جذب اندام های دیگر بدن …

آموزش استفاده از اسپری تنفسی و بینی (راهنمای تصویری) ادامه »