آرایش مژه ها

قبل از آرایش کردن  اول یک لوسیون به تمام صورت خود بزنید ریزا اطراف چشم و مژه ها در اثر خشکی آرایش را خوب جذب نمیکند .بعد از یک کرم پودر با رنگ نه چندان تیره برای دور چشم خود استفاده کنید. در گام دوم از دستگاه فر مژه استفاده کنید .توجه کنید بدون کشیدن …

آرایش مژه ها ادامه »