مطالبی درباره ویتامین D

این ویتامین در روغن ماهی، زرده تخم‌مرغ و جگر به خوبی یافت می‌شود. ویتامین D علاوه بر ساختار ایزوپرنوئیدی، دارای ساختار استروئیدی نیز می‌باشد. در انسان، مهم‌ترین شکل ویتامین D که در جذب کلسیم و فسفر شرکت می‌کند، ویتامین D3 (کوله‌کلسیفرول) و D2 (ارگوکلسیفرول) است. ویتامین D3 در پوست از 7-دهیدروکلسترول تحت اثر نور UV …

مطالبی درباره ویتامین D ادامه »