مواد غذایی مضر برای رقت خون

داروهای ضدانعقاد به طور رایج رقیق کننده های خون نامیده می شوند. در حقیقت این داروها موجب رقیق شدن خون نمی شوند، بلکه از لخته شدن راحت و سریع خون جلوگیری می کنند. لخته شدن می تواند خطرناک باشد، به طوریکه منجر به حمله قلبی، سکته و حتی مرگ می شود. این موادغذایی حاوی میزان …

مواد غذایی مضر برای رقت خون ادامه »