غذای ضد استرس

برای دوری از استرس این ها رو بخورید (رژیم درمانی)

یکی از توصیه های عمومی متخصصان تغذیه برای افراد بزرگسال، کودکان و سالمندانی که در شرایط استرس زا و پراضطراب قرار دارند، این است که برای کاهش استرس خودشان یک لیوان نوشیدنی گرم بنوشند. نوشیدنی های گرم به افزایش ترشح دوپامین و سروتونین در مغز کمک میکنند و به این ترتیب باعث کاهش استرس عمومی …

برای دوری از استرس این ها رو بخورید (رژیم درمانی) ادامه »