چرا غذا خوردن در آخر شب درست نیست؟

خوردن غذا در آخر شب،عوارض زیاد غذا خوردن در شب،آخر وقت و قبل از خواب زیاد غذا نخورید آنزیمهایی که در اکسیداسیون اسیدهای چرب درگیرند، شبانه روزی عمل میکنند. این آنزیمها میدانند چه زمانی باید گلوکز را متابولیزه کنند. پس زمانی که در وقت غیر معمول مثلاً ۱۱:۳۰ شب غذا میخورید، در این زمان که …

چرا غذا خوردن در آخر شب درست نیست؟ ادامه »