درباره آناتومی مفصل ران بیشتر بدانیم

 مفصل ران در محل اتصال تنه و اندام تحتانی قرار گرفته و نمونه یک مفصل گوی و کاسه‌ای است که به علت وضعیت ایستاده انسان نیروهای زیادی را تحمل می‌کند. به علت اهمیت زیاد این مفصل در فرآیند راه رفتن، کوچک‌ترین مشکلات آن می‌تواند برای بیمار آزار دهنده باشد. مفصل ران می‌تواند به علت بیماری‌های …

درباره آناتومی مفصل ران بیشتر بدانیم ادامه »