فاسیولا هپاتیکا (موفولوژی،مشخصات و چرخه)

فاسیولا ژیگانتیکا,عکس فاسیولا هپاتیکا,چرخه زندگی فاسیولا هپاتیکا,فاسیولا هپاتیکا+ppt,درمان فاسیولا,مورفولوژی فاسیولا هپاتیکا,سرکر فاسیولا هپاتیکا فاسیولا هپاتیکا اسامی دیگر: کپلک، دوو، کرم کبد گوسفند چون محل زندگی این کرم در صفرا است به آن هپاتیکا گویند. این کرم در بین دامداران به نام کپلک یا liver rude عامل فساد کبدی معروف است. چون شکل آن برگی است …

فاسیولا هپاتیکا (موفولوژی،مشخصات و چرخه) ادامه »