پلاسما و فرآورده‌های پلاسمایی

پلاسما و فرآورده‌های پلاسمایی آلبومين آلبومين فراوان‌ترين پروتئين موجود در پلاسما است كه در حفظ اسمولاريته (Osmolarity) خون نقش اساسي دارد. آلبومين در كبد ساخته می‌شود و غلظت آن در خون mg/ml 40 است كه 40 درصد آن در نقل و انتقال ملكول‌هاي ديگر نقش دارد. آلبومین از زنجیره‌ای از 585 آمینواسید تشکیل شده و …

پلاسما و فرآورده‌های پلاسمایی ادامه »