آزمایش کلیرانس کراتینین

فرمول محاسبه کلیرانس کراتینین,کلیرانس کراتینین چیست؟,میزان کراتینین ادرار ۲۴ ساعته,محاسبه کراتینین ادرار ۲۴ ساعته,میزان نرمال کراتینین ادرار ۲۴ ساعته,فرمول محاسبه gfr,آزمایش gfr چیست,کلیرانس چیست؟ کاهش کلیرانس کراتینین نشان دهنده کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) است. این می تواند به دلیل شرایطی مانند بیماری پیشرونده کلیه، یا ناشی از اثر سوء همودینامیک کلیوی باشدکه اغلب برگشت …

آزمایش کلیرانس کراتینین ادامه »