آنمی فقر آهن

کم خونی فقر آهن فقر آهن شایعترین علت کم خونی در تمام دنیاست،گرچه این نوع کم خونی در فرم کلاسیک خود به شکل میکروسیتیک است اما در مراحل اولیه بیماری کم خونی به شکل نرموسیتیک میباشد،بنابراین مشکل فقر آهن را باید در تمام بیماران مبتلا به کم خونی مد نظر داشت. منبع آهن رژیم غذایی …

آنمی فقر آهن ادامه »