فشار خون (دلیل افزایش یا کاهش،اندازه گیری،درمان و داروهای فشارخون)

فشار خون و پیشگیری و درمان فشار خون،داروهای فشار خون و چارت و علائم فشار خون،اندازه گیری فشار خون و پائین و بالا بردن فشار خون فشار خون بالا یا پرفشاری خون (به انگلیسی: Hypertention) که گاهی به آن پرفشاری شریانی گفته می‌شود، یک بیماری مزمن است که در آن فشار خون در شریان‌ها بالا …

فشار خون (دلیل افزایش یا کاهش،اندازه گیری،درمان و داروهای فشارخون) ادامه »