فلیم فتومتر (طرز کار،کنترل کیفی،قیمت خرید،نحوه نگهداری)

فلیم‏ فتومتر جهت اندازه‏ گیری کمی عناصر سدیم، پتاسیم و لیتیوم در مایعات بیولوژیک مورد استفاده قرار می‏گیرد. لیتیوم در غلظت‏های بسیار کم در سرم خون وجود دارد و بیشتر در بیماران روانی که از لیتیوم برای درمان استفاده می کنند، درخواست و اندازه‏گیری می‏شود. راه دیگر جهت اندازه‏گیری این ترکیبات، استفاده از الکترودهای انتخابی …

فلیم فتومتر (طرز کار،کنترل کیفی،قیمت خرید،نحوه نگهداری) ادامه »