فنی توئین فنوباربیتال

فنی توئین (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید)

پماد فنی توئین,اشکال دارویی فنی توئین,فنی توئین مدیفارم,شربت فنی توئین,آمپول فنی توئین,فنی توئین کامپاند,کرم فنی توئین,فنی توئین فنوباربیتال فنی توئین Phenytoin Systemic طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتق هیدانتوئین طبقه بندی درمانی: ضدصرع طبقه بندی مصرف در حاملگی: D اَشکال دارویی: Cap: 100 mg Inj: 50 mg/mL (5ml) Susp: 30 mg/5mL فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر: این …

فنی توئین (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید) ادامه »

فنی توئین (روش مصرف،خطرات و عوارض،دوز دارویی)

اشکال دارویی فنی توئین,شربت فنی توئین,آمپول فنی توئین,فنی توئین کامپاند,موارد مصرف کرم موضعی فنی توئین,خواص کرم موضعی فنی توئین,پماد فنی توئین مدیفارم,عوارض پماد فنی توئین,کرم فنی توئین سدیم,اثرات پماد فنی توئین,فنی توئین فنوباربیتال,کرم موضعی فنی توئین مدیفارم,موارد مصرف کرم موضعی فنی توئین,پماد فنی توئین در زخم بستر,خواص کرم موضعی فنی توئین,مقدار مصرف پماد فنی توئین …

فنی توئین (روش مصرف،خطرات و عوارض،دوز دارویی) ادامه »