فنترمین (روش مصرف،فواید و عوارض،دوز دارو)

قیمت قرص فنترمین,خرید قرص فنترمین,قیمت فنترمین,فنترمین توپیرامات,فنترمین خرید,فن فلورامین,توپیرامات و لاغری,قرص ضد اشتهای قوی فن ترمین یک محرک مرکزی با اثر سیمپاتومیمتیکی غیر مستقیم است و با عملکردهای مشابه با دگزامفتامین به صورت خوراکی و به فرم هیدروکلرید یا به صورت پایه به عنوان یک داروی ضد اشتها در درمان کوتاه مدت چاقی متوسط تا …

فنترمین (روش مصرف،فواید و عوارض،دوز دارو) ادامه »