عوارض و فواید دارویی پرفنازین

پرفنازین یا تريلوفون (عوارض و خطرات مصرف دارو،دوز قابل استفاده)

پرفنازین در درمان و بهبود بیماریهایی همچون شيزوفرني، مانيا، ساير حالتهاي رواني، بي قراري شديد، رفتارهاي پرخاشگرانه و اضطراب شديد استفاده می شود. اشكال دارويی   Perphenazine   Coated Tab: 2mg , 4mg , 6mg اسم تجاري تريلوفون Trilofon طبقه بندي فارماكولوژيك مشتق پيپرازين طبقه بندي درماني ضدسايكوز و ضد استفراغ مقدار مصرف داروی پرفنازین mg8-4 …

پرفنازین یا تريلوفون (عوارض و خطرات مصرف دارو،دوز قابل استفاده) ادامه »