فاموتیدین (روش مصرف،خطرات و عوارض،دوز دارو)

فاموتیدین و عوارض و اثرات,فواید فاموتیدین,فاموتیدین یا رانیتیدین,زمان مصرف فاموتیدین,فاموتیدین در بارداری,تداخل دارویی فاموتیدین,رانیتیدین بهتر است یا فاموتیدین فاموتیدین برای مهار تشرح اسیدمعده برای پیشگیری و درمان زخم های معده و دوازدهه و نیز بیماری پس زنش معده ـ مری تجویز می شود. فاموتیدین یک مسدودکننده گیرنده H2 (هیستامینی نوع دو) است . چگونگی مصرف …

فاموتیدین (روش مصرف،خطرات و عوارض،دوز دارو) ادامه »