قارچ‌های ناخن از کجا می‌آیند و چطور درمان می‌شوند؟

ناخن‌های ضخیم شکننده و انگشتان پوسته‌شده، از مهمان شدن قارچ در ناخن‌های شما حکایت می‌کنند. قارچ‌هایی که به‌سادگی و با سهل‌انگاری در مراقبت از پاها ایجاد می‌شوند و در صورت بی‌توجهی‌تان، هرروز محدوده وسیع‌تری از پاهایتان را اشغال می‌کنند. اگر در طول روز ساعت‌ها کفش به پا دارید، بعید نیست با آمدن فصل گرما قارچ‌ها …

قارچ‌های ناخن از کجا می‌آیند و چطور درمان می‌شوند؟ ادامه »